DESIGN FOR BUSINESS. BUILD FOR ENDURANCE.

EN

Information about the Issuer

 

I. INFORMATION ABOUT THE ISSUER

Company:
Primoco UAV SE

Seat of the Company:
Výpadová 1563/29, 153 00 Prague 5, Czech Republic

Identification data:
ID:       03794393
Tax ID: CZ699006129

Legal form:
European company

Scope of business:
Development and production of civilian unmanned aircraft

Auditor:
TPA Czech Republic

Legal representation:
MP Legal

Bank:
Komerční banka, a.s. (member of Société Générale)

 

II. COMPANY SHAREHOLDERS

Ladislav Semetkovský             64.88%
Gabriel Fülöpp                          29.31%
Free float                                    5.81%

 

III. SELECTED MAIN FINANCIAL INDICATORS (in thousand CZK)

 

2015

2016

2017

31.3.2018

30.6.2018 30.9.2018 31.12.2018 30.6.2019 31.12.2019 30.6.2020
Tržby

0

6

1146

8022

18207 23530 27528 1083 1532 9584
Náklady

680

9693

15904

6215

9923 15996 23022 -14612 -25498 -10993
Provozní hospodářský výsledek

-680

-9126

-7046

2579

3204 7884 2030 -13529 -23966 -1409
EBITDA

-676

-8602

-2037

2602

3930 9022 4075 -12473 -20946 25
Zisk před zdaněním

-676

-9737

-7639

2602

2163 6317 379 -13588 -23966 -2131
Zisk po zdanění

-676

-9737

-7639

2602

2163 6317 379 -13588 -23966 -2131

 

2015

2016

2017

31.3.2018

30.6.2018 30.9.2018 31.12.2018 30.6.2019 31.12.2019 30.6.2020
Dlouhodobý majetek

2406

3557

8942

9491

8086 7545 8075 27894 33325 32160
Oběžná aktiva

2363

7614

17698

18898

21178 22008 47921 19071 19141 24399
Aktiva celkem

4769

11171

26648

28397

29272 29561 56074 47055 52524 56618
Vlastní kapitál

4651

-86

-7725

-5123

-5562 -1408 55779 42191 31736 29605
Krátkodobé závazky

118

713

5307

4454

34715 30850 202 36 0 692
Dlouhodobé závazky

0

10455

28947

28947

0 0 0 5000 20514 26271
Pasiva celkem

4769

11171

26648

28397

29272 29561 56074 47055 52524 56618

IV. SHARES AND REGISTERED CAPITAL

Registered capital:
CZK 4,344,710 (EUR 156,707)

Structure, form and type of shares:
All shares are book-entry registered ordinary shares and form the only issue of shares. ISIN: CZ0005135970

Number of shares:
Face value of 4,092,210 pieces of book-entry registered ordinary shares with a nominal value of CZK 1 (EUR 0.036068530207394048692515779981966). All issued shares are fully paid.

Limitation of transferability:
The share transferability is not limited.

Trading:
The shares are traded on the Start market which forms a part of the multilateral trading system operated by the Prague Stock Exchange. Shares are not traded on a regulated market.