DESIGN FOR BUSINESS. BUILD FOR ENDURANCE.

CZ

Informace o emitentovi

I. INFORMACE O EMITENTOVI

Obchodní firma:
Primoco UAV SE

Sídlo společnosti:
Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín, Česká republika

Identifikační údaje:
IČ:        03794393
DIČ:     CZ03794393

Právní forma:
Evropská společnost

Předmět činnosti:
Vývoj a výroba civilních bezpilotních letounů

Auditor:
TPA Czech Republic

Právní zastoupení:
MP Legal

Banka:
Komerční banka, a.s. (člen Société Générale)

 

II. AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI

Ladislav Semetkovský            64,88%

Gabriel Fülöpp                         29,31%

Free float                                   5,81%

 

III. VYBRANÉ HLAVNÍ FINANČNÍ UKAZATELE (v tis. CZK)

 

2015

2016

2017

31.3.2018

30.6.2018 30.9.2018
Tržby

0

6

1146

8022

18207 23530
Náklady

680

9693

15904

6215

9923 15996
Provozní hospodářský výsledek

-680

-9126

-7046

2579

3204 7884
EBITDA

-676

-8602

-2037

2602

3930 9022
Zisk před zdaněním

-676

-9737

-7639

2602

2163 6317
Zisk po zdanění

-676

-9737

-7639

2602

2163 6317

 

2015

2016

2017

31.3.2018

30.6.2018 30.9.2018
Dlouhodobý majetek

2406

3557

8942

9491

8086 7545
Oběžná aktiva

2363

7614

17698

18898

21178 22008
Aktiva celkem

4769

11171

26648

28397

29272 29561
Vlastní kapitál

4651

-86

-7725

-5123

-5562 -1408
Krátkodobé závazky

118

713

5307

4454

34715 30850
Dlouhodobé závazky

0

10455

28947

28947

0 0
Pasiva celkem

4769

11171

26648

28397

29272 29561

 

IV. AKCIE A ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál:
4.344.710,– CZK (156.707,– EUR)

Podoba, forma a druh akcií:
Veškeré akcie jsou zaknihovanými kmenovými akciemi na jméno a tvoří jedinou emisi akcií. ISIN: CZ0005135970

Počet akcií:
4.344.710 ks zaknihovaných kmenových akcií na jméno o nominální hodnotě 1,- Kč (0,036068530207394048692515779981966 EUR). Veškeré vydané akcie jsou plně splaceny.

Omezení převoditelnosti:
Převoditelnost akcií není omezena.

Obchodování:
Akcie jsou obchodovány na trhu Start, jež tvoří část mnohostranného obchodního systému provozovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s. Akcie nejsou obchodovány na regulovaném trhu.

Investoři se mohou účastnit obchodování pouze prostřednictvím členů burzy, například J&T Banka, Wood and Company, Patria Finance, Fio Banka atp.