DESIGN FOR BUSINESS. BUILD FOR ENDURANCE.

CZ

Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV SE dosáhl v 1H 2020 provozního zisku, zvýšil tržby a uzavřel nové zakázky

  • Výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE v prvním pololetí meziročně zosminásobil tržby a provozní ztrátu dokázal proměnit v zisk EBITDA. Společnosti se to podařilo i přesto, že se do hospodářských výsledků ještě plně nepromítly zakázky na dodávky letounů, na něž má vývozní povolení.
  • Další kontrakty na desítky strojů za více než 400 milionů korun na vývozní povolení čekají. Uděleno by mělo být v řádu týdnů či měsíců a firma tak bude mít zajištěný odbyt nejméně do léta 2021. Primoco proto plánuje do konce roku zdvojnásobit výrobu. Vtéto souvislosti už zahájilo nábor nových zaměstnanců.
  • Nově došlo také k posílení dozorčí rady společnosti. Jejím členem se stal brigádní generál ve výslužbě Ing. Josef Rada, jenž v minulosti působil mimo jiné jako stíhací pilot na strojích Mig-21 a později jako ředitel Úřadu pro civilní letectví.
  • Akcie společnosti obchodované na trhu pražské burzy START v prvním pololetí 2020 posílily o 4,17 % na 250 korun za kus.

 

Praha 3. 8. 2020 Tržby českého výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE dosáhly v prvním pololetí 2020 téměř 10 milionů korun. Meziročně se tak zvýšily na bezmála osminásobek. Nové kontrakty na dodávky letadel do zahraničí pomohly podniku dosáhnout provozního zisku. Primoco navíc čeká na povolení k vývozu pro další stroje za více než 400 milionů korun. Zahájení jejich dodávek je naplánováno na 4. čtvrtletí 2020 s úplným dokončením v prvním pololetí 2021. Firma proto již zahájila nábor nových zaměstnanců. Objem výroby má vzrůst na dvojnásobek.

 

Provozní a prodejní informace

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE má za sebou úspěšné pololetí. V prvních šesti měsících roku 2020 se mu navzdory napjaté situaci na světových trzích vyvolané pandemií koronaviru podařilo uzavřít kontrakty a získat povolení na vývoz šesti strojů do regionu Asie a Blízkého východu za celkem 48,8 milionu korun (dle kurzu EUR/CZK k 30. 6. 2020). Část strojů tak ke konci pololetí již opustila celní prostor České republiky. Vývoz zbylých letadel, za něž již společnost od zákazníků obdržela zálohy, se uskuteční ve druhé polovině letošního roku.

K plnému započtení výnosů dle smluvních podmínek dojde až po úplném dokončení dodávek, přesto měly nové zakázky v prvních šesti měsících roku příznivý vliv na finanční výsledky společnosti. Primoco navýšilo tržby meziročně o 785 % na 9,58 milionu korun. Provozní zisk EBITDA dosáhl 25 tisíc korun, zatímco loni ve stejném období firma vykázala EBITDA ztrátu téměř 12,5 milionu korun. K 30. červnu 2020 tak došlo k výraznému snížení čisté ztráty na 2,1 milionu korun ze 13,6 milionu ve stejném období loni.

 

Kromě šesti strojů, pro něž již Primoco získalo povolení k exportu, bylo v prvním pololetí 2020 v povolovacím procesu pro vývoz dalších 37 strojů za celkem 435,9 milionu korun. I tyto dodávky budou směřovat do regionu Asie a Blízkého východu. Získání povolení od Ministerstva průmyslu a obchodu se očekává v nejbližších týdnech či měsících s tím, že se zahájením plnění tohoto balíku kontraktů Primoco počítá v 4. čtvrtletí 2020. K úplnému dokončení dodávek pak dojde v 1. polovině roku 2021. Část těchto zakázek zahrnuje také opci na další dodávky nad rámec původního objemu. Firma navíc usiluje o dokončení rozjednaných obchodů v Ruské federaci a Střední Americe, jejichž realizace byla v prvním pololetí 2020 kvůli pandemii Covid-19 odložena.

Primoco také vede jednání s Policií ČR o tom, že by jejím prostřednictvím integrovaný záchranný systém ČR do budoucna disponoval jednou letkou bezpilotních letadel. Stroje by byly využívány například pro pátrání po pohřešovaných osobách, ke koordinaci záchranných prací nebo při zjišťování rozsahu škod při přírodních katastrofách. Policie ČR již bezpilotní stroje Primoco testovala v režimu, kdy byly mimo vid operátora-pilota na zemi, známém jako Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) během nouzového stavu při ostraze hranic.

S ohledem na rozsah nových zakázek již společnost Primoco zahájila přípravu na rozšíření stávajícího objemu výroby jednoho letounu týdně na nejméně dvojnásobek. Výrobní kapacitu dvou letounů týdně plánuje firma dosáhnout již ve 4. čtvrtletí 2020, proto již nyní spustila nábor nových zaměstnanců.

 

Corporate Governance

Kromě získání nových kontraktů došlo také k rozšíření dozorčí rady Primoco UAV SE z jednoho na dva členy. Nabídku stát se členem tohoto orgánu přijal brigádní generál ve výslužbě Josef Rada, jenž v minulosti působil mimo jiné jako stíhací pilot na strojích Mig-21 a později jako ředitel Úřadu pro civilní letectví. „Jako pilot jsem velmi rád, že mohu působit v dozorčí radě společnosti Primoco, která v ČR rozvíjí perspektivní odvětví bezpilotních letounů a navazuje tak na dlouhou tradici našeho domácího leteckého průmyslu,“ říká brigádní generál v.v. Josef Rada.

Spolu s rozšířením dozorčí rady došlo také ke zvolení jejího předsedy. Stal se jím další spoluzakladatel společnosti Gabriel Fülöpp, jenž v dozorčí radě působí od vzniku společnosti od roku 2015. „Úspěchy, kterých jsme dosáhli ve složitém období, kdy byly cesty do zahraničí omezené, mě těší. Primoco nyní značně posiluje do budoucnosti,“ komentuje hospodářské výsledky společnosti Gabriel Fülöpp. „Nedávno jsme navíc znovu prokázali vysokou technologickou vyspělost našeho řešení, když jsme bezpilotní letoun dodaný klientovi dokázali zprovoznit na dálku deseti tisíc kilometrů a úspěšně provést sérii letů.“

Mezi další novinky prvního pololetí 2020 patří skutečnost, že společnost Primoco získala certifikát kvality ISO 9001 a spustila proces certifikace svého bezpilotního letounu dle STANAG standardu NATO. Zároveň se v dubnu uskutečnil let s rekordní délkou trvání 15 hodin a 3 minuty pro letoun Primoco na továrním letišti v Písku Krašovicích. Model One 150 při něm uletěl 1650 kilometrů při průměrné spotřebě 2,2 litru paliva na hodinu letu.

Od svého vzniku v roce 2015 již podnik vyrobil celkem 70 bezpilotních letounů.

 

Burza

Akcie společnosti se od roku 2018 obchodují na trhu pražské burzy START. Během prvního pololetí 2020 zhodnotily o 4,17 % na 250 korun za akcii.

 

Hospodářské výsledky za 1H2020

Výkaz zisku a ztráty
v tis. Kč 30. 6. 2020 30. 6. 2019
Tržby 9 584 1 083
EBITDA 25 -12 473
Provozní výsledek hospodaření -1 409 -13 529
Zisk před zdaněním -2 131 -13 588
Zisk po zdanění -2 131 -13 588
Rozvaha
v tis. Kč 30. 6. 2020 30. 6. 2019
Dlouhodobý majetek 32 160 27 894
Oběžná aktiva 24 399 19 071
Aktiva celkem 56 618 47 055
Vlastní kapitál 29 605 42 191
Krátkodobé závazky 692 36
Dlouhodobé závazky 25 519 5 000
Pasiva celkem 56 618 47 055